JUDr. Jana Čončolová

advokát Liptovský Mikuláš

Kontaktné informácie

telephone (+421) 0905 830 771
email janaconcolova(a)post.sk
address Štúrova 17
031 01 Liptovský Mikuláš
(budova Allianz
  S. Sporiteľňa)

Online poradenstvo

Máte jednoduchý právny problém, ste vyťažený a nemáte čas chodiť do advokátskej kancelárie? Potrebujete si rýchlo overiť Vašu právnu situáciu? Využite online právnu poradňu.


POSTUP: napíšte e-mail na janaconcolova(a)post.sk a opíšte právny problém, resp. zmluvy na pripomienkovanie. Následne Vám advokát oznámi cenu za právne služby vychádzajúcu z vyhlášky MSSR č. 655/2004 Z.z. a termín, do ktorého je možné vypracovať zmluvy, resp. poskytnúť právnu analýzu alebo konzultáciu. V prípade, že ponuku akceptujete, obdržíte od nás bankové detaily na úhradu služby.

Pripomienkovanie zmlúv

Posúdime výhodnosť Vašej zmluvy, ktorú chcete podpísať a upozorníme Vás na možné negatívne dopady a navrhneme, ktoré ustanovenia Vám doporučujeme zo zmluvy vynechať alebo pozmeniť.

Vypracovanie zmlúv

Pripravíme Vám požadovaný druh zmluvy ako napr. :

  • zmluva kúpna, darovacia, o prevode obchodného podielu, nehnuteľnosti, motorového vozidla, výpoveď, pracovnú zmluvu, dohodu o hmotnej zodpovednosti, skončení pracovného pomeru, zmluvu mandátnu, záložnú, zmluvu o sprostredkovaní a o postúpení pohľadávky a iné.

Telefonické poradenstvo

Využitie je hlavne v prípade, že si chcete rýchlo vyjasniť Vašu právnu pozíciu, aby ste sa rozhodli, ako budete konať a stretnutie s advokátom nie je potrebné. Telefonické poradenstvo poskytujeme až po finančnej úhrade a vo vzájomne si dohodnutom čase.


POSTUP: napíšte e-mail na janaconcolova(a)post.sk niekoľkými vetami oblasť, v ktorej potrebujete poradiť, advokát Vám navrhne niekoľko termínov, v ktorých Vám môže zavolať, taktiež ako aj cenu za konzultáciu. V prípade, že potvrdíte termín a uhradíte konzultáciu, advokát Vám v danú hodinu zavolá.